vredo danmark Aps

[email protected] , tel.: +45-97496511

Vredo Graesnedfældere XL Profi

Vredo er klar med en serie nye topmodeller i en ny Profi XL serien af graesnedfaeldere i arbejdsbredde 5,25 op til hele 18m !

Profi XL serie er udstyret med en helt ny udviklet ind-/udklap system som giver nedfælderen yderlige stabilitet, kraftoverførsel, optimal jordfølgerevne og en fri pendlen under arbejde i marken.Rammeopbygning på de nye nedfaeldere betyder desuden, at man via hydraulikken lægger mere eller mindre vægt på redskabet, sa arbejdsdybden kan holdes konstant så snart forholdene i jrden/marken aendre sig. Profi XL serien er forsynet med sakaldte Duo-elementer, hvforpå der enten kan monteres dobbelte eller enkelte skiveskær- begge med en afstand mellem skaerene på 18,75cm. Vaelges den enkeltskaeret har man udover en god graesmarksnedfaelder , tillige et redskab som savel er velegnet til spredning af gylle i korn om foraret som spredning i agerjord og stub om sommeren.Duo elementet med 2 par skiver i V-form er forsynet med pregressive fjedre, der er direkte affjedret i en skra vinkel.

Elementer er ophaenget i torsionsgummiet og kan sidelaens dreje i en sving.

De Profi XL nedfaeldere kan udstyres med hydraulisk eller luftassisteret drybstop, hvor der på den hydrauliske vartiant lukkes af med ventilbjaelker . Vaelges luft losning er der mulighed for at fa nedfaelderne udstyret med sektionskontrol, som kan styres over GPS. Ved 18m er der 24 sektioner af 75cm som kan styres over GPS eller Gyllecomputer. Profi XL nedaeldere er udstyret med Vogelsang lodret ExaCut ECQ fordeler.