vredo danmark Aps

[email protected] , tel.: +45-97496511

Vredo græsnedfældere

                  

Vredo græsnedfældere er kendt som det originale produkt til nedfældning i græsmarker, det var Vredo der helt tilbage i halvfjerdeserne opfandt de dobbelte skiveskær, der sikrer nedfældning i den rigtige dybde under alle forhold. Et dobbelt V-skær system med 5mm. tykke rulleskær, sikrer nedfældning i den rigtige dybde under alle forhold. Specielt for Vredo, er deres produkt udvikling, der ganske enkelt er unik på området. Der er intet produkt på det Europæiske marked der kan samlignes med Vredo´s kvalitet, hverken med hensyn til maskinernes styrke, eller det kvalitets arbejde man kan udføre med maskinerne.                                                                                                                                                               Der er løbende sket en udvikling af nedfælderne, med mange nyudviklinger, og der vil helt sikkert komme flere til. De dobbelte skær, skærer sig ned i jorden istedet for at trykke sig ned, hvorved man undgår pakning i de øverste jordlag, man får i stedet løsnet jorden, og stimuleret rod og skud-udviklingen i græsset . Det er samtidig det mest brændstof -besparende nedfældnings princip.                Og dobbeltskærs princippet er netop hele omdrejningspunktet med græsnedfælderene, hvormed man altid er sikker på, at kunne nedfælde i den rigtige dybde, og dermed optimal udnyttelse og fordeling af gødning. Med en element afstand på kun 17,5 cm. er man altid sikker på at kunne nedfælde store mængder pr. ha. uden at man tilsviner græsset.

                  Herunder er der med Vredo ZB12068, nedfældet 35 t./ha  -  d.27-5-2009

                

            De sidste år er der kommet mange nye tiltag, som i dag er standard udstyr bla.

 • Tykkere skiver.
 • Kraftigere bærearm.
 • Central smøring.
 • Ny og breddere hovedramme.
 • Kraftigere aksel til elementer.
 • Åbne skiver.
 • Lodret fordeler.
 • Element afstand kun 17,5 cm.                                                                                                                                                                                                                      

          Det har altsammen medvirket til at vi har et original produkt, som er førende på markedet, og ydermere med de laveste omkostninger til sliddele og brændstof. Med 5 mm. åbne skær kan man holde omkostninger til skær på 5 - 7 kr. pr. ha.  

                                                                                       

   

Vredo nedfælder type       arbejdsbredde       antal elementer      transporthøjde     vægt

ZB8046                                        8,05 m                          46                          3,80 m             2990 kg.

ZB8448                                        8,40 m                          48                          3,97 m             3050 kg.

ZB8750                                        8,75 m                          50                          4,15 m             3110 kg.

ZB9152                                        9,10 m                          52                          4,32 m             3170 kg.

ZB12068                                      12,00 m                        68                          4,04 m             4200 kg.

 

 Vredo Græsnedfældere blev til 2009 sæsonen udstyret med nye åbne skiver, der er 5mm. tykke og 405mm. i diameter, der er særdeles lette at trække og har stor slidstyrke.

Bredde i transport stilling, kun 2,95 m.

Nedfældning i græs / slæbeslanger med syre !

Hvilket system man skal vælge, kan anskues fra mange vinkler og der mange parametere man kan tage med, man kan næsten få det resultat man ønsker. Der vil være fordele og ulemper ved begge systemer, det ene system kan noget som det andet ikke kan, men giver så samtidig nogle ulemper som det andet ikke gør.     

                                                                                                                                                 Et af punkterne der kan være interesant at overveje er fordelingen af gyllen på markerne, overstiger afstanden mellem udløbene 18-22 cm. vil det gå ud over udnyttelsen, man vil simpelthen kunne se at græsset mellem gyllestrengene er mere bleg, ved kraftigt regnskyl vil der med slæbelanger, være risiko for at gyllen løber sammen i lavninger på marken. Mange landmænd har også stor fokus på ensilage kvaliteten, og er ikke særligt intereseret i at få foder ind i krybben der er forurenet med gylletørstof. Mange der har en græsmark der evt. er ved at være lidt "træt" oplever også at, der kommer nyt liv i den ved at blive nedfældet, det skyldes bla. at jorden bliver iltet og rødderne bliver skåret over, og derved bliver provokeret til at sætte nye skud og rødder. Dernæst er der investering i materiel, for at servicere kunderne, ved syretilsætning og slæbeslanger stiger omkostninger til forrentning og afskrivninger typisk til det dobbelte af hvad man kan se ved nedfældning, at denne forskel fremkommer, skyldes at der med slæbeslanger og syreanlæg er omk. på to systemer, hvor der ved nedfældning kun skal forrentes og afskrives på en nedfælder. 

                                                                                                                     Der må forventes altid at være, et behov for at nedfælde, da økologer ikke kan bruge syresystemer.     Mange vil derfor godt kunne undvære et syreanlæg men ikke en græsnedfælder. Der er de sidste par år, sket virkeligt meget med udvikling af græsnedfældere, så der idag ingen forskel er, på kapacitet om man kører med en 12 m. nedfælder eller en 24 m. slæbeslangebom.

                                                          Man kan også spørge hvorfor køre kemi på marken, hvis det ikke er nødvendigt. Og hvorfor få omkostninger til transport af syre og dagligt vedligehold på et system som der strengt taget ikke er nødvendigt!                                                                                                                                            Der er i den seneste tid kommet mange artikler frem om hvor frygteligt det er at skulle nedfælde, men det er vel mest dem som hidtil har kørt med slæbeslanger og ikke har prøvet, hvad der rent teknisk er sket med græsnedfældere, de seneste par år. Der er ingen marker der endnu har taget skade af at blive nedfældet i det tidlige forår, heller ikke kløvergræs marker. Det der skader marken er gyllevognens hjul, så det er under ingen omstændigheder skader fra nedfælder, men altså køreskader!                                                                                     

God økonomi ved køb af 12m. Vredo græsnedfælder !

Der er en betydelig kapacitets forøgelse ved kørsel med 12m. dobbeltskærs nedfælder, den er samtidig langt lettere at trække end mange 8m. enkeltskærs og dobbeltskærs nedfældere, det skyldes de åbne dobbeltskær med kun 17,5cm. afstand, og særdeles stor slidstyrke, med et minimum af modstand og brændstofforbrug.

Forudsætninger!                                                                                                                                     Udkørsel med 25m3. vogn - 25m3/ha.- vejkørsel 2km./læs- nedfældning 12kmt.- 600 timer/år.                 

Indtjening:                         min/læs      m3/time      m3/år      kr/m3       kr/år 

12 meter                             14,7           102          61.200       17       1.040.400

8 meter                               17,4            86           52.600       17          894.200   

Forskel:                                2,7            16             8.600         0          146.200 

Omkostninger:                 indkøb         rente6,9%        afsk.5år         omk./år

12 meter                          575.000           34.500          115.000          149.500

8 meter                            395.000           23.700            79.000          102.700

Forskel:                           180.000           10.800            36.000          - 46.800  

                                                            Netto/år  146.200 - 46.800 =  99.400, kr.                                                                                                                                                   

       Vredo ZB12068 græsnedfælder, = Det rationelle valg.

 • Større kapacitet, 50% større arbejdsbredde.
 • Høj fremkørsels hastighed 10-16 kmt.
 • Ca. 20% større mængde udkørt med samme mand og traktor.
 • Mindre spild tid, vending færre gange.
 • 50% færre spor i græsmarken.
 • Stor brændstofbesparelse / ha.
 • Lang holbarhed på sliddele, 50% længere levetid.
 • 6000-9000 HA. nedfældet med de samme skær.
 • Mulighed for at nedfælde store mængder / ha.
 • Kan tilbyde kunderne nedfælding i faste kørespor på 12m.
 • Optimal gyllefordeling, med 17,5 cm skærafstand, er fordeling og udnyttelse i top.